Wie ben ik

Op deze pagina wil ik mij verder aan jou voorstellen.
Gastouder Hasselt Ritie
Mijn naam is Ritie. Na mijn middelbare beroepsopleiding ben ik als kraamverzorgende aan het werk gegaan. Samen met mijn echtgenoot heb ik 6 kinderen grootgebracht (adoptie- en pleegkinderen). Hierdoor heb ik al veel opvoedkundige ervaring.

Nu de kinderen het huis hebben verlaten, ben ik met veel plezier als gastouder aan de slag gegaan in de kinderopvang. Na het volgen van een opleiding ben ik geregistreerd gastouder.

Vanaf 20 oktober 2010 sta ik geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Verder voldoe ik aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Zo heb ik, evenals mijn huisgenoten, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ik voldoe aan de eisen voor veiligheid (continue screening).

Naast het voor gastouderschap vereiste diploma ben ik gecertificeerd voor het Veelzijdig Voorschoolse Educatieprogramma Kansen in kinderen (Kiki). Dit is een methodiek die gericht is op het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Ik ben iKeurmerk pedagogische componentn het bezit van het Keurmerk Pedagogische Component 2017 van het Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO), het certificaat Signalering Kindermishandeling (MKH-coaching), het certificaat Inzicht in Autisme, het certificaat Systemisch kijken naar kinderen en het certificaat Competent Methodisch Opleiden in de Beroepspraktijk (Calibris).

Ook volgde ik de Kanjertraining waarin ik leerde om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode en leert kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.

Ik ben in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp bij werken met Kinderen (kinder EHBO) en voldoe verder aan alle eisen die aan een gastouder gesteld worden.

 Gastouder Hasselt kopje thee

 

naar boven